Wykaz członków Klubu Petanque Leszczynko.

 

  1. Adamczak Krzysztof
  2. Antkowiak Andrzej                          
  3. Basiński Krzysztof
  4. Burtin Christian - junior                             
  5. Burtin Georges                                    
  6. Bystrzycki Henryk                               
  7. Cieślawska Kinga                                
  8. Cieślawska Wiesława
  9. Cieślawski Stanisław
  10. Grzelczak Rafał                                   
  11. Jankowski Andrzej                              
  12. Kabała Marian                                      
  13. Kaczorowski Stanisław                      
  14. Kawczyński Krzysztof                        
  15. Kiepsch Iwona                                     
  16. Kiepsch Jędrzej – junior                    
  17. Kiepsch Maciej                                    
  18. Kołodziński Edward                           
  19. Koszów Józef                                        
  20. Kozyra Jan                                           
  21. Licha Zuzanna – junior                      
  22. Łuczak Henryk                                             
  23. Łukaszewski Janusz                           
  24. Maciejewska Małgorzata                   
  25. Maciejewski Piotr                                      
  26. Maćkowiak Krystian                          
  27. Makarowicz Roman                            
  28. Metera Artur                                       
  29. Metera Dariusz                                    
  30. Mizerski Ludomir
  31. Musielak Mariusz                                
  32. Musielak Zdzisław                              
  33. Neczyński Jacek                                   
  34. Nowak Andrzej                                                                
  35. Ratajczak Romuald                            
  36. Retta Ryszard                                       
  37. Revol Gilles                                          
  38. Rozwalka Andrzej                               
  39. Schmidt Ernest                                     
  40. Schmidt Izabela                                    
  41. Skórnicki Witold                                   
  42. Skórzewska Maria
  43. Skórzewski Henryk
  44. Snela Bogdan                                        
  45. Snela Edyta                                            
  46. Snela Leszek                                         
  47. Sosinski Tadeusz                                  
  48. Sterna Grzegorz                                   
  49. Sterna Romana                                             
  50. Szwałek Jerzy                                            
  51. Szwałek Tymoteusz
  52. Tomczak Franciszek
  53. Twardowski Błażej - junior                             
  54. Walkowiak Karol 
  55. Walkowiak Weronika - junior                               
  56. Waszak Roch                                          
  57. Woźny Paweł                                         
  58. Woźny Sławomir                                   
  59. Zadwórny Krzysztof                             
  60. Zawidzki Waldemar                             
  61. Żyska Krystyna                                
  62. Żyski Ryszard                                                                    
  63.