Wykaz członków Klubu Petanque Leszczynko.

 

 1.   Adamczak Krzysztof
 2.   Antkowiak Andrzej                          
 3.   Basiński Krzysztof
 4.   Burtin Christian - junior                             
 5.   Burtin Georges                                    
 6.   Bystrzycki Henryk                               
 7.   Cieślawska Kinga                                
 8.   Cieślawski Stanisław            
 9.   Grzelczak Rafał                                   
 10. Jankowski Andrzej                              
 11. Kabała Marian                                      
 12. Kaczorowski Stanisław                      
 13. Kawczyński Krzysztof                        
 14. Kiepsch Iwona                                     
 15. Kiepsch Jędrzej – junior                    
 16. Kiepsch Maciej                                    
 17. Kołodziński Edward                           
 18. Koszów Józef                                        
 19. Kozyra Jan                                           
 20. Kuśnierek Grażyna                            
 21. Licha Zuzanna – junior                      
 22. Łuczak Henryk                                             
 23. Łukaszewski Janusz                           
 24. Maciejewska Małgorzata                   
 25. Maciejewski Piotr                                      
 26. Maćkowiak Krystian                          
 27. Makarowicz Roman                            
 28. Metera Artur                                       
 29. Metera Dariusz                                    
 30. Musielak Mariusz                                
 31. Musielak Zdzisław                              
 32. Neczyński Jacek                                   
 33. Nowak Andrzej                                                                
 34. Ratajczak Romuald                            
 35. Retta Ryszard                                       
 36. Revol Gilles                                          
 37. Rozwalka Andrzej                               
 38. Schmidt Ernest                                     
 39. Schmidt Izabela                                    
 40. Skórnicki Witold                                   
 41. Skrzypczak Sławomir                          
 42. Snela Bogdan                                        
 43. Snela Edyta                                            
 44. Snela Leszek                                         
 45. Sosinski Tadeusz                                  
 46. Staniewski Wojciech                            
 47. Sterna Grzegorz                                   
 48. Sterna Romana                                             
 49. Szwałek Jerzy                                            
 50. Tomczak Franciszek
 51. Twardowski Błażej - junior                             
 52. Walkowiak Karol 
 53. Walkowiak Weronika - junior                                      
 54. Waszak Roch                                          
 55. Woźny Paweł                                         
 56. Woźny Sławomir                                   
 57. Zadwórny Krzysztof                             
 58. Zawidzki Waldemar                             
 59. Żyska Krystyna                                       
 60. Żyski Ryszard