Wykaz członków Klubu Petanque Leszczynko.

                            

 

1.    Antkowiak Andrzej                          

2.    Basiński Krzysztof

3.    Bystrzycki Henryk                               

4.    Cieślawska Klaudia                               

5.    Cieślawska Wiesława

6.    Cieślawski Stanisław

7.    Delannoy Jan

8.    Felenberg Marek

9.    Jankowski Andrzej                              

10. Kabała Marian

11. Kawczyński Krzysztof                        

12. Klugiewicz Andrzej,

13. Klugiewicz Małgorzata                                     

14. Koszów Józef                                        

15. Kozyra Jan                  

16. Łuczak Henryk                                             

17. Łukaszewski Janusz                           

18. Maciejewska Małgorzata                   

19. Maciejewski Piotr                                      

20. Maćkowiak Krystian                          

21. Makarowicz Roman                            

22. Metera Artur                                       

23. Metera Dariusz                                    

24. Musielak Zdzisław                              

25. Neczyński Jacek                                   

26. Nowak Andrzej                                                                

27. Ratajczak Romuald                            

28. Retta Ryszard                                       

29. Revol Gilles                                          

30. Rozwalka Andrzej                               

31. Schmidt Ernest                                     

32. Skórnicki Witold                                   

33. Skórzewska Maria

34. Skórzewski Henryk

35. Snela Bogdan                                        

36. Snela Edyta                                            

37. Snela Leszek                                         

38. Sterna Grzegorz                                   

39. Sterna Romana                                             

40. Stolarska Agnieszka                                    

41. Tomczak Franciszek

42. Tylewski Leszek                                 

43. Waszak Roch

44. Westphal Heinz

45. Woźny Paweł                                         

46. Woźny Sławomir                                                              

47. Zawidzki Waldemar                             

48. Żyska Krystyna

49. Żyski Ryszard