Statut jest dostępny do wglądu w siedzibie Klubu Petanque Leszczynko oraz w Urzedzie Miasta Leszna w Wydziale Kultury i Sportu.